Home Phong thủy

Phong thủy

Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng khí, mạch nước,hướng gió đến đời sống hoạ phúc của con người. Về mặt từ nguyên, 風 phong có nghĩa là "gió", là hiện tượng không khí chuyển động và 水 thủy có nghĩa là "nước", là dòng nước, tượng trưng cho địa thế. Phong thủy không chỉ đơn giản là yếu tố đơn lẻ mà là tập hợp hàng loạt yếu tố về địa hình địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến họa phúc, thọ yểu, cát hung,  sự cùng thông của nhân sự. Cát ắt là hợp phong thuỷ, hung ắt là nghịch phong thủy.

Sách Táng thư viết: "Mai táng phải chọn nơi có sinh khí. Kinh viết: Khí gặp gió (phong) ắt tán, gặp nước (thủy) ngăn thì dừng. Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy phải có chỗ dừng". Do vậy mà có tên là "phong thủy".
Hai chữ phong thủy còn chỉ phương pháp tìm kiếm và chọn lựa vật dụng , thú nuôi, tức là thuật Phong thủy. Giống như các nghành khoa học khác ở Á Đông, thuật phong thủy cũng dựa vào dịch lý, thuyết âm dương, ngũ hành.

Bài Viết Nổi Bật

Tin Nóng

Like FanPage

- Fanpage-